Why Raymond Wand was booted off the OAHI Ethics Committee

:|.) :|.) :|.) :|.) :|.)

Hi **Fake Cooke Roy Sr **Are you getting frustrated yet?

Waaaaaaaaaaaah goes** Fake Raymond**