Illinois issues NACHI more CE licenses.

http://www.nachi.org/illinoislicense.htm