Legistive update

http://flnachi.org/hilegislation.html