NACHI member discount on NEHA radon courses.

http://www.nachi.org/esaradon2006.htm